เริ่มสร้างหนังสือ e-book

วิธีการสร้างหนังสือ e-Book เบื้องต้น

ขั้นตอนการสร้าง e-Book
การสร้าง e-Book ที่จะแนะนำเป็นเทคนิคการสร้างที่ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้สร้างเพียงแต่
เตรียมภาพที่จะใช้ประกอบ e-Book คัดลอกมาไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง
คลิกที่ Start -> Programs -> E-Book Systems -> FlipAlbum 6 Pro -> FlipAlbum Pro จะได้หน้าต่าง
ของโปรแกรม FlipAlbum 6 Pro ออกมาดังรูป(ถ้าไม่ปรากฏให้เลือกคำสั่ง File, Start Wizard)
image002
ถ้าต้องการสร้างหนังสือเล่มใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม Cancel ก็จะได้หนังสือเล่มใหม่ดังรูป
image003

หนังสือดังกล่าวจะมีเพียง 2 หน้า คือ หน้าแรก และหน้าสุดท้าย ส่วนหน้าอื่น ๆ ผู้สร้างสามารถเพิ่มจำนวนหน้า
ได้ตามที่ต้องการ

โฆษณา