ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4

ตอบแบบพัฒนาทักษะการเรียนรู้

งานวันที่ 1 มิ.ย. 60  ให้จัดทำเอกสารแนะนำตัวเอง ทำตามเลขที่ คนล่ะ 1 หน้า  ตกแต่งให้สวยงาม

 ดังตัวอย่างด้านล่าง

แบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1  ม.5/4

 

โฆษณา