ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

เช็คชื่อเข้าเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน        

กรอกเอกสารแนะนำตัวเอง

งานวันที่ 1  มิ.ย. 2560  ทำแบบฝึกกิจกรรม บอกชื่อเทคโนโลยีที่ชื่นชอบ ตัวอย่าง เช่น facebook  line GPS ทำลงในสไลด์ให้มีภาพประกอบและอธิบายเหตุผลที่ชอบ ตกแต่งให้สวยงาม คนล่ะ 1 หน้าทำตามลำดับเลขที่  กรอกชื่อ – นามสกุล ลงในแผ่นงานด้วย ขนาดตัวอักษรไม่เกิน 18 

แบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

โฆษณา