การแทรกรูปภาพ

               วิธีที่ 1  คลิกที่เมนูคำสั่ง Edit เลือกคำสั่ง Insert Multi-Media Object

วิธีที่ 2คลิกเลือกแถบเครื่องมือสัญลักษณ์   บนแถบเครื่องมือ

วิธีที่ 3คลิกขวาบนหน้าที่ต้องการแทรกแล้วเลือกคำสั่ง Insert Multi – Media Object….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

การแทรกภาพเคลื่อนไหว   

        มีวิธีดังต่อไปนี้
            1. เลือกตำแหน่งที่เก็บภาพไว้
            2. เลือกภาพโดยการคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้  
แล้วลากวางในกระดาษ 
            
                1.  การหมุนภาพ
                        1. เลือกภาพ แล้วคลิกขวา
2. เลือก Rotate
                        3. เลือกลักษณะของการหมุนภาพ  ดังภาพ


                 2.  การเลือกคำสั่ง Effects
           2.1  ถ้าเลือก Select Crop Shape
เป็นการเลือกตกแต่งภาพแบบรูปร่างดังภาพ
                2.2  ถ้าเลือก Add/Edit เป็นตกแต่งภาพด้วยการใส่กรอบ 

 

ความคิดเห็น
คุณไม่มีสิทธิ์เพิ่มความคิดเห็น
โฆษณา
%d bloggers like this: