การเรียกใช้งานโปรแกรม

การเรียกใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราจะเรียกใช้โปรแกรม Flip Album 6. Pro  ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. คลิกเมนู Start > All Program > E Book System > Flip Album 6 Pro ดังภาพต่อไปนี้
image013

  1. เลื่อกเมนู FlipAlbum Sample จะได้จอภาพดังนี้

image014

  1. คลิก Cancle เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการทำงานเพื่อสร้าง

image015
หรือ  Double Click ที่ Icon                        บนหน้า Desktop