การเปิดแฟ้มงาน

การเปิดข้อมูลหนังสือ

การเปิดข้อมูลหนังสือ สามารถทำได้ ดังนี้
– คลิกที่ File ที่แถบ Menu Bar
– คลิกที่คำว่า Open Book

image011

image013

– เลือก Browse เพื่อหา file ข้อมูลหนังสือที่ต้องการ
– คลิก OK