การสร้างหน้ากระดาษ

การสร้างหน้ากระดาษ e-Book

                  1. คลิกที่ Edit ที่แถบ Menu Bar
2. คลิกที่คำว่า Insert Page

image004

เราสามารถเพิ่มหน้าหนังสือ ครั้งละ 1 หน้า หรือหลายสิบหน้าก็ได้ เช่น
เพิ่มหน้าด้านซ้ายให้คลิกเมาส์ที่คำว่า Left Page
เพิ่มหน้าด้านขวาให้คลิกเมาส์ที่คำว่า Right Page
เพิ่มหน้าครั้งละหลายหน้าหรือหลายสิบหน้าให้คลิกที่คำว่า Multiple Pages
เพิ่มหน้า Overview pages ให้คลิกเมาส์ที่คำว่า Overview pages
เพิ่มหน้าสารบัญให้คลิกเมาส์ที่คำว่า Contents pages
เพิ่มหน้าดัชนีให้คลิกเมาส์ที่คำว่า Index pages

การเพิ่มหน้าหนังสือแบบหลาย ๆ หน้า

§  คลิกที่ Edit ที่แถบ Menu Bar

§  คลิกที่คำว่า Insert Page

§  เลือก Multiple Pages ซึ่งจะปรากฏ Dialog box ดังนี้

image007

เพิ่มจำนวนหน้าหนังสือที่เราต้องการลงในช่อง Number of pages ยกตัวอย่างเช่น เราจะเพิ่มหน้าหนังสือจำนวน 5 หน้า ทำได้โดยใส่หมายเลข 5 ลงในช่อง Number of pages จากนั้นคลิกที่ OK จะได้หน้าต่างดังนี้

image008